یادش بخیر گفتی مال منی تش گفتم نمیذارم بیوفته من روی دلت خش نه اولین بار اومدم با گل تو دستم دور تا دور شهرو واسه شاخه گله گشتم

روزا میگذرن و روی لبم لبخند به علاوه اینکه دیگه خیلی وقته سردم چه فرقی میکنه که تو باشی با من نه من نمیخوام ببینم ک شبیه یه بازنده م

حالا دیگه برام شاخه گله مرد دیگه چیزی نمونده که باشه یادگار تو از خود سنگ شده این قلب ساده لوح نه نه نمیخوام ببینم باتو ماه کاملو

یه دره بینمون هرشب شده همه چی بدتر تاریک و تیره شد قلبم

حالا ما هردو فرق داریم دیگه همو نداریم میمونه اشک و تنهایی

اون روزی رو دارم باور ک هرجا هستی حالت خوب باشه لااقل ما که هیچکدوم تنها نمیمونیم تا ابد آرزوم اینه ک دور باشی از حال بد

آره مخه داده رد پشت سر هم عکسامونو میسوزونیم نقطه سر خط نه من به درد تو میخوردم نه تو به درد من پ چه بهتر که نمونیم ما در به در هم

نخواه ازم معذرت هرچی حال خوب بوده ذره ذره رفت هرچی یادم اومدی من زدم سریع دست رد فصل عاشقی تمومه و نداره فصل بعد نداره فصل بعد

یه دره بینمون هرشب شده همه چی بدتر تاریک و تیره شد قلبم

حالا ما هردو فرق داریم دیگه همو نداریم میمونه اشک و تنهایی

Leave a Reply

Your email address will not be published.